ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΗ

Το ΔΣ του ΣΕΗ με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε, στις 21/07/2020, κατά παρέκκλιση του Καταστατικού, τις προϋποθέσεις εγγραφής προστατευόμενων και τακτικών μελών στο Σωματείο. Αποκλειστικά και μόνο μέχρι την καταστατική συνέλευση, που όλοι οι συνδυασμοί αναγνωρίζουν ως επιτακτική ανάγκη, προκειμένου το καταστατικό του ΣΕΗ να συμβαδίσει με τις υπάρχουσες, δυσχερείς εργασιακές συνθήκες των ηθοποιών, τα μέλη εγγράφονται στο Σωματείο ως εξής:

Προστατευόμενο μέλος: από την 1η ημέρα εργασίας ανεξαρτήτως πτυχίου

Τακτικό μέλος:

  • Με πτυχίο 3ετους φοίτησης υποκριτικής (Ελλάδας ή Εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν είναι θεωρημένο από το ΥΠΠΟ ή όχι) και 50 ημέρες εργασίας
  • Χωρίς πτυχίο ή με πτυχίο 2ετους φοίτησης ή πτυχίο ΑΕΙ θεατρικών σπουδών με κατεύθυνση υποκριτικής και 100 ημέρες εργασίας