ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για την άμεση ενημέρωσή μας:
 
Δημοσιεύθηκε στις 30/9/2020 η παρακάτω ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζονται νέοι δικαιούχοι αποζημίωσης έκτακτου σκοπού. Αφορά ΜΟΝΟ όσους και όσες δεν έχουν λάβει – από τον Μάρτιο του 2020 – και έπειτα την πρώτη αποζημίωση ύψους 800 ευρώ.
 
Η ΚΥΑ που θα ορίζει το πώς και πότε θα καταβληθούν τα 534 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο – για την οποία κάναμε και τις κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και την συνάντηση των Σωματείων με την γραμματέα του Υπουργείου – δεν έχει ακόμα υπογραφεί και δημοσιευθεί.