ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως άνοιξε ξανά η πλατφόρμα υποβολής μονομερών δηλώσεων στο supportemployees.services.gov.gr για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και ΜΟΝΟ για όσους είχαν μεν εγγραφεί εως 20 Οκτωβρίου στο μητρώο καλλιτεχνών, αλλά δεν είχαν υποβάλει δήλωση για τους εν λόγω μήνες και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και ΜΟΝΟ για όσους είχαν μεν εγγραφεί έως 10 Ιαναουαρίου 2021 στο μητρώο καλλίτεχνών και δεν είχαν υποβάλει δήλωση για τους εν λόγω μήνες.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας