ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΑΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΑΕΔ

 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
 
Κατόπιν της συνάντησης που είχαν την Τετάρτη 27-4-2022 εκπρόσωποι της ΠΟΘΑ, του ΣΕΗ και της ΕΤΕ, με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα για το θέμα της εμφάνισης των ενσήμων για τους μήνες ασφάλισης του έτους 2021 από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας πρόσφατη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
 
Ειδικότερα, ενημερωθήκαμε πως με ευθύνη του ΕΦΚΑ, ενώ το Υπουργείο έχει στείλει τις καταστάσεις των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για να “μπουν” επιτέλους τα αντίστοιχα ένσημα του 2021, αυτές έχουν επιστραφεί ως λάθος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δεν συμπίπτουν τα ΑΦΜ, ο ΑΜΑ ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.
 
Σύμφωνα και με την ενημέρωση που είχαμε από την κ. Ματθούλα Τριανταφύλλλου, υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου, δεδομένης αυτής της τεράστιας καθυστέρησης, έχει αποσταλεί από το Υπουργείο προς τον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικό αρχείο με τις ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν στους μήνες αυτούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ κατά την εξέταση του δικαιώματος χορήγησης παροχών ασφάλισης. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό αυτό αρχείο (του Υπουργείου και όχι στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ) για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αιτήσεις για επιδότηση ανεργίας παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω μη απεικόνισης των ημερών εργασίας των μηνών αυτών, όσο και για νέες αιτήσεις ασφαλισμένων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
 
Ενημερωθήκαμε επίσημα και από κάθε συμμετέχοντα στη σύσκεψη πως το δικαίωμα στην τακτική επιδότηση δεν χάνεται σε καμία περίπτωση και πως η οδηγία είναι οι αιτήσεις να μην μην απορρίπτονται.
 
Κατόπιν αυτών, προτρέπουμε
– όλα τα μέλη που δεν έκαναν εμπρόθεσμα την αίτησή τους να επισκεφθούν τα ΚΠΑ και να την υποβάλουν,
– όλα τα μέλη των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω αριθμού ενσήμων να κάνουν ένσταση και
– όλα τα μέλη που ανέμεναν να εμφανιστούν τα ένσημα του ’21, να κάνουν την αίτησή τους άμεσα.
 
Επικουρικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρακάτω εγκύκλιο (επισυνάπτεται).
 
Συνάδελφοι παρακαλούμε για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στην αντιμετώπιση των αιτημάτων επιδότησης ανεργίας ή άλλων ζητημάτων να μας ενημερώσετε άμεσα.