ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΗ 15-19/06/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΗ 15-19/06/2022

Τα αποτελέσματα των εκλογών για τα όργανα του σωματείου μας

(Διοικητικό Συμβούλιο, ΟΕΘ, Εξελεγκτική και Πειθαρχικό):

Ψήφισαν συνολικά 1383 μέλη του ΣΕΗ

Έγκυρα: 1361

Άκυρα: 12

Λευκά: 10

Οι ψήφοι ανά συνδυασμό ήταν οι εξής:

Α.ΕΝ.Α.Η: 460

ΔΕΗ: 413

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 288

Συνέλευση: 84

Ανατρεπτική Συσπείρωση: 68

Σ.Κ.Ε.Ψ.Η: 46

Ανεξάρτητος: 2

 

Οι έδρες

1) Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ

Α.ΕΝ.Α.Η: 6

ΔΕΗ: 5

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 4

Συνέλευση: 1

Ανατρεπτική Συσπείρωση: 1

2) Για το Δ.Σ. του ΟΕΘ

Α.ΕΝ.Α.Η: 3

ΔΕΗ: 3

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 2

3) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Α.ΕΝ.Α.Η: 3

ΔΕΗ: 2

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 2

4) Για το Πειθαρχικό Συμβούλιου

Α.ΕΝ.Α.Η: 2

ΔΕΗ: 2

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 2

Τα αποτελέσματα των εκλογών για ΠΟΘΑ – ΕΚΑ

Ψήφισαν συνολικά 1372 μέλη του ΣΕΗ

Έγκυρα: 1350

Άκυρα: 8

Λευκά: 14

Οι ψήφοι ανά συνδυασμό και οι έδρες για ΠΟΘΑ ήταν οι εξής:

ΔΕΗ: 422 ψήφοι και 8 έδρες

Α.ΕΝ.Α.Η: 410 ψήφοι και 8 έδρες

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 292 ψήφοι και 6 έδρες

Συνέλευση: 80 ψήφοι και 2 έδρες

Ανατρεπτική Συσπείρωση: 79 ψήφοι και 2 έδρες

Σ.Κ.Ε.Ψ.Η: 64 ψήφοι και 1 έδρα

Ανεξάρτητος: 3 ψήφοι και 0 έδρες

Οι ψήφοι ανά συνδυασμό και οι έδρες για ΕΚΑ ήταν οι εξής:

ΔΕΗ: 422 ψήφοι και 6 έδρες

Α.ΕΝ.Α.Η: 410 ψήφοι και 6 έδρες

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 292 ψήφοι και 4 έδρες

Συνέλευση: 80 ψήφοι και 1 έδρες

Ανατρεπτική Συσπείρωση: 79 ψήφοι και 1 έδρες

Σ.Κ.Ε.Ψ.Η: 64 ψήφοι και 0 έδρες

Ανεξάρτητος: 3 ψήφοι και 0 έδρες