ΤΑΣΕΗ

ΤΑΣΕΗ

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών είναι οργανισμός του σωματείου που βασίζεται στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του.

Παρέχει διάφορες “προνοιακές υπηρεσίες” όπως γιατρούς και επιδόματα εγκυμοσύνης. Επίσης, πραγματοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις για να βοηθήσει συναδέλφους και συναδέλφισσες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση αλλά και για να τιμήσει μέλη του.